خانه کارگرشهرستان راور استان کرمان

عرق کارگر معادل خون شهید است. امام رضا علیه السلام

خانه کارگرشهرستان راور استان کرمان

عرق کارگر معادل خون شهید است. امام رضا علیه السلام

اولین جلسه همسرانه باحضورکارشناس محبوب یزدی در خانه کارگرراور برگزار گردید

این جلسه سه ساعته برای خانواده های کارگری و اعضاء خانه کارگر رایگان بود

باتوجه استقبال خانواده کارگری از این جلسات لذاهرماه باهدف ترویج فرهنگ زندگی اسلامی وهم چنین مباحث مزاج شناسی این جلسات برگزارخواهدشد

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۶/۲۳
ستار طحانزاده