خانه کارگرشهرستان راور استان کرمان

عرق کارگر معادل خون شهید است. امام رضا علیه السلام

خانه کارگرشهرستان راور استان کرمان

عرق کارگر معادل خون شهید است. امام رضا علیه السلام

ادرس کانال تلگرام خانه کارگر راور

khanehkargarravar@

https://www.instagram.com/khanekargarravar/