خانه کارگرشهرستان راور استان کرمان

عرق کارگر معادل خون شهید است. امام رضا علیه السلام

خانه کارگرشهرستان راور استان کرمان

عرق کارگر معادل خون شهید است. امام رضا علیه السلام

قرار داد های سال 1397 در حال بروز رسانی است

فایل pdf قراردادهای نمایندگی خانه کارگر شهرستان راور استان کرماندریافت