خانه کارگرشهرستان راور استان کرمان

عرق کارگر معادل خون شهید است. امام رضا علیه السلام

خانه کارگرشهرستان راور استان کرمان

عرق کارگر معادل خون شهید است. امام رضا علیه السلام

راور- خیابان امام رضا علیه السلام روبروی پارک شهید رشیدی مجتمع فرهنگی هنری رضوی


تلفن دفتر-33724653-09137582905-09132975059طحانزاده