خانه کارگرشهرستان راور استان کرمان

عرق کارگر معادل خون شهید است. امام رضا علیه السلام

خانه کارگرشهرستان راور استان کرمان

عرق کارگر معادل خون شهید است. امام رضا علیه السلام

*کلاس آموزش چرم دوزی*

مربی سرکار خانم زعیم باشی

زمان برگزاری کلاس ها : عصر شنبه ساعت 4

*کلاس آموزش پته دوزی*

مربی سرکار خانم کارگرزاده

زمان برگزاری یکشنبه ها ساعت 6

*کلاس آموزش گلهای کریستال*

مربی سرکار خانم : ضیاء الدینی

زمان عصر چهارشنبه ساعت 6

*کلاس آموزش خطاطی*

مربی : استاد محمدرضا سلمانی

زمان عصر دوشنبه ساعت 5

*کلاس نقاشی کودکان*

مربی : خانم صانعی

زمان : دوشنبه ساعت 6


سایر کلاس های آموزشی را با تماس با دفتر خانه کارگر راور جویا شوید09137582905 ستار طحانزاده