خانه کارگرشهرستان راور استان کرمان

عرق کارگر معادل خون شهید است. امام رضا علیه السلام

خانه کارگرشهرستان راور استان کرمان

عرق کارگر معادل خون شهید است. امام رضا علیه السلام

کارگران محترم در صورت داشتن سوالی پیرامون خانه کارگر یا ارائه مشکلات کارگری  خود از طریق سامانه پیامکی ذیل با ما در ارتباط باشید.(طحانزاده)

30009900002905