خانه کارگرشهرستان راور استان کرمان

عرق کارگر معادل خون شهید است. امام رضا علیه السلام

خانه کارگرشهرستان راور استان کرمان

عرق کارگر معادل خون شهید است. امام رضا علیه السلام

« توزیع سیم کارت رایگان رایتل در خانه کارگر شهرستان راور برای همه اعضاء خانواده کارگری 


توزیع سیم کارت رایگان رایتل در خانه کارگر راور

مزایا:

✔️ ۳۰ هزار دقیقه مکالمه درون شبکه ای رایگان(۳ ماه)

 

✔️ ۳۰ هزار پیامک درون شبکه ای رایگان(۳ ماه)

لطفا کپی کارت عضویت وکپی صفحات شناسنامه سرپرست خانواده را تحویل دفترخانه کارگرجهت ثبت سیم کارت نمایید