خانه کارگرشهرستان راور استان کرمان

عرق کارگر معادل خون شهید است. امام رضا علیه السلام

خانه کارگرشهرستان راور استان کرمان

عرق کارگر معادل خون شهید است. امام رضا علیه السلام

سومین جلسه سبک زندگی اسلامی خانه کارگر راور وهم چنین اولین جلسه همسرانه در منطقه فیض اباد شهرستان با همکاری دهیاری فیض اباد برگزار گردید

این کارگاه های اموزشی هر 15 روز یکبار برای خانواده ها در دفتر خانه کارگر برگزار می گردد

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۱۰/۱۶
ستار طحانزاده