خانه کارگرشهرستان راور استان کرمان

عرق کارگر معادل خون شهید است. امام رضا علیه السلام

خانه کارگرشهرستان راور استان کرمان

عرق کارگر معادل خون شهید است. امام رضا علیه السلام

بعد از راه اندازی کانال خبری تلگرام خانه کارگر راور در سال گذشته

 گروه آموزشی خانه کارگر شهرستان با هدف ارتباط مستقیم با کارگران در فضای مجازی وارسال نکات آموزشی و.... راه اندازی شد لینک گروه اموزشی خانه کارگر راور جهت عضویت:

https//t.me//joinchat/dksrvrnej3sdhvfex_btw

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۱۰/۱۶
ستار طحانزاده