خانه کارگرشهرستان راور استان کرمان

عرق کارگر معادل خون شهید است. امام رضا علیه السلام

خانه کارگرشهرستان راور استان کرمان

عرق کارگر معادل خون شهید است. امام رضا علیه السلام

در راستای گزارش فعالیت خانه کارگر راور در سال جاری وهم چنین انعکاس مشکلات جامعه کارگری شهرستان راور دیداری در همین زمینه با فرماندارمحترم شهرستان جناب آقای مهندس اژدری انجام گرفت

در این دیدار ضمن تشکر از ایشان جهت همکاری با فعالیت های  خانه کارگر راور مصوب گردید جهت برگزاری جلسات همسرانه در شهرستان که بصورت ماهانه برای خانواده های کارگری برگزارمی گردد کمال همکاری را داشته باشند.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۷/۲۳
ستار طحانزاده