خانه کارگرشهرستان راور استان کرمان

عرق کارگر معادل خون شهید است. امام رضا علیه السلام

خانه کارگرشهرستان راور استان کرمان

عرق کارگر معادل خون شهید است. امام رضا علیه السلام

جلسه هیئت اجرائی خانه کارگر استان با حضور اعضاء در دفتر خانه کارگر استان برگزار گردید

این جلسات هرماه جهت بررسی مشکلات کارگری وهم چنین ارائه نظرات وپیشنهادات اعضاء محترم در خانه کارگر استان کرمان برگزارمی گردد.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۷/۲۳
ستار طحانزاده