خانه کارگرشهرستان راور استان کرمان

عرق کارگر معادل خون شهید است. امام رضا علیه السلام

خانه کارگرشهرستان راور استان کرمان

عرق کارگر معادل خون شهید است. امام رضا علیه السلام

جلسه کمیسیون کارگری شهرستان راور با حضور اعضاء کمیسیون درمردادماه درفرمانداری شهرستان برگزار گردید

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۵/۲۵
ستار طحانزاده