خانه کارگرشهرستان راور استان کرمان

عرق کارگر معادل خون شهید است. امام رضا علیه السلام

خانه کارگرشهرستان راور استان کرمان

عرق کارگر معادل خون شهید است. امام رضا علیه السلام

دیدار وبازدید معاون  محترم سیاسی امنیتی فرماندار وروسای اداره تعاون , کار و رفاه اجتماعی و خانه کارگر و تامین اجتماعی از معدن همکار به مناسبت روز جهانی کار وکارگر

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۲/۱۲
ستار طحانزاده