خانه کارگرشهرستان راور استان کرمان

عرق کارگر معادل خون شهید است. امام رضا علیه السلام

خانه کارگرشهرستان راور استان کرمان

عرق کارگر معادل خون شهید است. امام رضا علیه السلام

مسابقه نقاشی

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۱۲/۲۸
ستار طحانزاده